Covid19

COVID19

W związku z sytuacją epidemiczną, związaną z wirusem SARS-Cov-2 (COVID-19), w trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i maksymalne zminimalizowanie zagrożenia dla naszych pacjentów i personelu w Medicus Clinic wprowadziliśmy i zachowujemy specjalne procedury bezpieczeństwa, do których prosimy o zastosowanie się zarówno naszych pracowników jak również naszych pacjentów.

W celu umówienia wizyty lub wstępnej konsultacji można się z nami skontaktować:
a) telefonicznie – +48 887 770 779
b) e-mailem – rejestracja@medicus-stomatologia.com
c) przez formularz lub chat na stronie https://medicus-stomatologia.com/kontakt/ lub przez profil na facebooku

Pacjenci którzy zostali umówieni na wizyty proszeni są o zwrócenie uwagi na obecny stan zdrowia – należy sprawdzić czy nie występują objawy przeziębienia takie jak: podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, dreszcze, utrata węchu lub/i smaku. W trosce o innych pacjentów oraz personel osoby w objawami chorobowymi nie będą przyjmowane. W przypadku wątpliwości odnośnie stan zdrowia lub stwierdzenia jakichkolwiek objawów przeziębienia prosimy o kontakt w możliwie jak najkrótszym terminie w celu przełożenia wizyty.

Realizacja wizyty (konsultacja, zabieg) odbywa się pod warunkiem stwierdzenia braku przeciwskazań – na podstawie analizy ankiety epidemiologicznej lub/i badania.

UWAGA: NIE POBIERAMY DODATKOWEJ OPŁATY SANITARNEJ

INFORMACJA ORGANIZACYJNA DLA PACJENTÓW – 10 Zasad Bezpiecznej Wizyty

1. Na wizytę przyjdź bez osoby towarzyszącej (wizyty dzieci odbywają się pod opieką jednego opiekuna)
2. Przyjdź na wizytę maksymalnie 10 minut wcześniej
3. Po wejściu do Centrum Stomatologii Medicus Clinic zdejmij odzież wierzchnią i powieś w wyznaczonym miejscu
4. Zdezynfekuj i umyj dokładnie ręce (dezynfencja rąk jest obligatoryjna dla każdego pacjenta i opiekuna)
5. W czasie rejestracji zachowaj dystans od innych osób – minimum 1,5 m
6. Podczas pobytu w centrum stomatologicznym stosuj się do instrukcji lekarza i personelu
7. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłoń twarz chusteczką higieniczną, po czym wyrzuć ją do kosza, a dłonie ponownie zdezynfekuj
8. W przypadku pokasływania lub powtarzających się kichnięć, załóż maseczkę higieniczną przekazaną przez recepcjonistkę
9. Unikaj dotykania miejsc i powierzchni, których mogły dotykać inne osoby, lub po ich dotknięciu umyj lub zdezynfekuj ręce
10. O ile to możliwe płatności dokonaj bezgotówkowo

Każda wizyta w klinice odbywa się pod opieką personelu, który udzieli instrukjic i przeprowadzi pacjenta przez proces przyjęcia, realizację usługi i rozliczenia celem zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa oraz komfortu.
Wszystkie zabiegi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem i nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty sanitarnej.

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA ZABIEGÓW – DODATKOWE PROCEDURY OCHRONNE

W Centrum Stomatologii Medicus Clinic zostały wdrożone i będą utrzymywane specjalne warunki zabezpieczenia dla personelu medycznego, zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń w tym recepcji, łazienek i gabinetów zabiegowych. Personel kliniki realizuje usługi wedle dodatkowych wewnętrznych wytycznych procedur bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z personelem kliniki.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

więcej

Zespół

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem.

więcej